Home

Vrouwen kiezen actief voor vrede!


Onze wereld is er de laatste jaren niet veiliger op geworden. Dat kan tot een gevoel van wantrouwen en machteloosheid leiden.


De Verenigde Naties erkennen de rol van vrouwen als dragende kracht van gemeenschappen en eist dat zij meer betrokken worden bij vredesopbouw.


Door samen te werken voor de kleine vrede en een beleid na te streven voor grote vrede kan men wel degelijk een verschil maken. In dit jaar van de verkiezingen roepen de deelnemers aan het Brugs Vredesplatform op om solidair voor vredesprogramma's te kiezen.


Piet De Baere, voorzitter BVP
De Vredesweek loopt van 21 september (Internationale Dag van de Vrede) tot 2 oktober 2023 (Internationale Dag van de Geweldloosheid).

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De stad Brugge participeert bij dit project. Doelstelling 16 betreft vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.


In onze democratische samenleving is het een recht om als burger betrokken te worden bij het beleid van de lokale overheid. Het Brugs Vredesplatform (BVP) is de bundeling van meningen en acties van personen en verenigingen onder het thema vrede. Zij stellen idee├źn voor en nemen initiatieven in verband met kleine en grote vrede. 


Zo maakt Stad Brugge samen met het Brugs Vredesplatform werk van SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.