Home


Het Brugs VredesplatformHet Brugs Vredesplatform is een samenwerking tussen de Brugse Vredesorganisaties.

We verlenen advies aan het stadsbestuur en organiseren activiteiten, onder meer tijdens de Vredesweek.De Brugse Vredesweek


Laten we de Vredesweek aangrijpen om onze handen ineen te slaan en verbinding te cultiveren, zowel lokaal als wereldwijd.


Laten we luisteren naar elkaars verhalen, onze verschillen vieren en onze overeenkomsten koesteren.


Laten we samenwerken om conflicten te verminderen en constructieve dialogen te voeren.


Laten we bruggen bouwen tussen gemeenschappen en landen, met respect voor elkaars diversiteit.Zo maakt Stad Brugge samen met het Brugs Vredesplatform werk van SDG 16: Vrede, veiligheid en
sterke publieke diensten.De Vredesweek loopt van 21 september (Internationale Dag van de Vrede) tot 2 oktober 2023 (Internationale Dag van de Geweldloosheid).